Na onze succesvolle contactdagen van de voorgaande jaren organiseren de Belgische Kamers van Koophandel en de Algemene Administratie Douane & Accijnzen dit jaar een virtuele editie op 5 en 6 oktober met het internationaal netwerk van douaneattachés in het buitenland gevestigd in Brazilië, China, India, Indonesië en Rusland.

 

Heeft u  vragen omtrent één van bovenvermelde landen, dan krijgt u de kans om uw vragen en bekommernissen te bespreken met de douaneattaché tijdens een online persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.

 

Via deze website kan u een afspraak boeken met uw attaché(s) naar keuze.  Op de pagina "Information" krijgt u wat meer achtergrondinformatie over de attachés. U krijgt een bevestigingsmail en u kan uw afspraken ook zelf beheren.  Enkele dagen voor het event krijgt u een login code.

 

 

 

 

Wij kijken alvast uit naar een succesvol event.

 

Les 5 et 6 octobre 2020, dans la lignée des précédentes journées de contact qui ont toujours rencontré un franc succès, les Chambres de commerce belges et l'Administration générale des douanes et accises organisent cette année une édition vous permettant de rencontrer les attachés douaniers basés au Brésil, en Chine, en Inde, en Indonésie et en Russie.

 

Si vous avez des questions sur l'un des pays mentionnés ci-dessus, vous aurez la possibilité de discuter de vos questions et préoccupations avec l'attaché des douanes au cours d'une conversation personnelle et confidentielle en ligne.

 

Ce site vous permet de prendre rendez-vous avec l'attaché ou les attachés de votre choix.  Sur la page "Information" vous trouverez de plus amples informations sur les attachés. Vous recevrez un email de confirmation et vous pourrez également gérer vos rendez-vous.  Quelques jours avant l'événement, vous recevrez un code de connexion.

 

Nous nous réjouissons déjà de la réussite de cet événement.

 

 

 

Wouter Van Gulck                                                                         Liesbet Fransen
Algemeen Directeur / Directeur général                                   Adviseur-Generaal / Conseiller général

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel                    Algemene Administratie Douane & Accijnzen 

 Fédération des Chambres de commerce belges                Administration générale des douanes et accises