Contacts

Karolina Oblacewicz
Entrepreneurship Adviser
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | Enterprise Europe Network

ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, Poland
T: +48 85 740 86 90 | M: +48 515 826 333 | oblacewicz@pfrr.pl

NIP: 542-10-07-427; REGON: 050309431
KRS: 0000051191 Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy KRS
een.pfrr.pl